Förtekning på de wid riksdagen 1738. inkomne måhl, och hwilka deraf för riksdagsährender antagne och remitterade, eller ey antagne blifwit. Efter riksens högl. ständers godtfinnande tryckt. Stockholm, uti thet kongl. boktryckeriet. 1738.
  • Keyword/TitleFörtekning på de wid riksdagen 1738. inkomne måhl, och hwilka deraf för riksdagsährender antagne och remitterade, eller ey antagne blifwit. Efter riksens högl. ständers godtfinnande tryckt. Stockholm, uti thet kongl. boktryckeriet. 1738.
  • NameTryckare: Kungliga boktryckeriet
  • Dating1738
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt