Förändringar och tillägg till 1:sta, 2:dra, 4:de och 5:te afdelningarne af Kongl. Maj:ts år 1823 nådigst utfärdade exercis-reglemente för regementerne til fot...
  • Keyword/TitleFörändringar och tillägg till 1:sta, 2:dra, 4:de och 5:te afdelningarne af Kongl. Maj:ts år 1823 nådigst utfärdade exercis-reglemente för regementerne til fot...
  • NameTryckare: Norstedts förlag
  • Dating1836
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt