Gothlandz-laghen på gammal göthiska, med en historisk berättelse wid ändan, huruledes Gothland först är vpfunnit och besatt, ... med nu brukelig swensk vthtolkning och fullkomligit register på alla dhe måål i thenne lagbook finnes. Första gång uplagd geno
  • Keyword/TitleGothlandz-laghen på gammal göthiska, med en historisk berättelse wid ändan, huruledes Gothland först är vpfunnit och besatt, ... med nu brukelig swensk vthtolkning och fullkomligit register på alla dhe måål i thenne lagbook finnes. Första gång uplagd geno
  • NameFörläggare: : Johan Hadorph
    Tryckare: : Henrik Keyser
  • Dating1687
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt