Graf-skrifft, öfwer fordom hans kongl. May:tz tro man och vice president uthi den kongl. Swea hoff-rätten, den edle och wälborne herren, Herr Bengt Gyllenanckar, hwilkens begrafning uthi en hög och förnähm församlings närvaro firades i Stockholm den 28 ju
  • Keyword/TitleGraf-skrifft, öfwer fordom hans kongl. May:tz tro man och vice president uthi den kongl. Swea hoff-rätten, den edle och wälborne herren, Herr Bengt Gyllenanckar, hwilkens begrafning uthi en hög och förnähm församlings närvaro firades i Stockholm den 28 ju
  • NameMedförfattare: : Bengt Gyllenanckar
    Tryckare: : Michael Laurelius
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt