Grundeligh Vnderrättelse, om thet rättmätige skääl och wichtige orsaker, vthaff hwilka hans kongl. may:tt wår ... konung warde nödgat, at, sedan som then Rothskildska freden war gjord och vpprättad, icke thes mindre åter continuera och fortsättia samma kr
  • Keyword/TitleGrundeligh Vnderrättelse, om thet rättmätige skääl och wichtige orsaker, vthaff hwilka hans kongl. may:tt wår ... konung warde nödgat, at, sedan som then Rothskildska freden war gjord och vpprättad, icke thes mindre åter continuera och fortsättia samma kr
  • NameFEL
  • Dating1658
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt