Grundeligh Vnderrättelse, om thet rättmätige skääl och wichtige orsaker, vthaff hwilka hans kongl. may:tt wår ... konung warde nödgat, at, sedan som then Rothskildska freden war gjord och vpprättad, icke thes mindre åter continuera och fortsättia samma kr
  • Nyckelord/TitelGrundeligh Vnderrättelse, om thet rättmätige skääl och wichtige orsaker, vthaff hwilka hans kongl. may:tt wår ... konung warde nödgat, at, sedan som then Rothskildska freden war gjord och vpprättad, icke thes mindre åter continuera och fortsättia samma kr
  • NamnFEL
  • Datering1658
  • SamlingSkoklosters slotts boksamling
Grunddata
Beskrivning
  • DimensionerArkets vikning: 4:o
  • Föremålet ärutställt