H. K. May.ts nådige resolution och förklaring på the beswär, postulater och klagepuncter som aff menige rijksens almoge... ingiffne och H. K. May.tt... andragne äre. Åhr MDCXXVII. Tryckt i Stockholm.
  • Keyword/TitleH. K. May.ts nådige resolution och förklaring på the beswär, postulater och klagepuncter som aff menige rijksens almoge... ingiffne och H. K. May.tt... andragne äre. Åhr MDCXXVII. Tryckt i Stockholm.
  • NameFEL
  • Dating1627
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt