Handbook, ther vthi är författadt, huruledes gudztiensten, medh christelighe ceremonier och kyrkiosedher, vthi wåra swenska församblingar skal bliffua hållin och förhandladt. Förbättrat och förmeradt j Stockholm, anno 1599. och åter öfwerseedt, anno 1608.
 • Keyword/TitleHandbook, ther vthi är författadt, huruledes gudztiensten, medh christelighe ceremonier och kyrkiosedher, vthi wåra swenska församblingar skal bliffua hållin och förhandladt. Förbättrat och förmeradt j Stockholm, anno 1599. och åter öfwerseedt, anno 1608.
 • NameMedförfattare: Kyrkohandbok
  Utgivare: : Petrus Kenicius
  Förläggare: : Ignatius Meurer
  Tryckare: : Ignatius Meurer
 • Dating1671
 • Other keywordsNoter
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 4:o
 • Object isutställt