Hans kongl. mayst. aff Stoora Britannien såsom ock herr cantzlerens taal til både parlaments huusen. ... Så ock then oration som riddaren Iob Charleton hafwer hafft tå han til officium oratoris för underhuuset bleff admitterat hållen : widh parlamentets ö
  • Keyword/TitleHans kongl. mayst. aff Stoora Britannien såsom ock herr cantzlerens taal til både parlaments huusen. ... Så ock then oration som riddaren Iob Charleton hafwer hafft tå han til officium oratoris för underhuuset bleff admitterat hållen : widh parlamentets ö
  • NameMedförfattare: : Job Charlton
  • Dating1673
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt