Herr Johann Ernests frij-herren von Blomberg ... uhrsächt och förswar emot de honom af hans Czar. May:tz ambassadeur uti Haag, herr Andreas Artemonowitz Malarus i des til de högm:de herrar general stater den 25 sidstledne Januarij ... utgångne Memorial, t
  • Keyword/TitleHerr Johann Ernests frij-herren von Blomberg ... uhrsächt och förswar emot de honom af hans Czar. May:tz ambassadeur uti Haag, herr Andreas Artemonowitz Malarus i des til de högm:de herrar general stater den 25 sidstledne Januarij ... utgångne Memorial, t
  • NameFEL
  • Dating1701
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt