Hof-calender för året 1797... Utgifven, efter kongl. maj:ts nådigste förordnande, af dess vetenskaps academie. Stockholm, tryckt hos Joh. P. Lindh.(Kolofon:) tryckt den 19 december 1796.
  • Keyword/TitleHof-calender för året 1797... Utgifven, efter kongl. maj:ts nådigste förordnande, af dess vetenskaps academie. Stockholm, tryckt hos Joh. P. Lindh.
    (Kolofon:) tryckt den 19 december 1796.
  • NameMedförfattare: Kalender
    Tryckare: : Johan Peter Lindh
  • Dating1796
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 12:o
  • Object isutställt