Hälsinge laghen, som öfwer alle Norlanden, thet är Sundhedhi, Mädelpada, Ångermanland och Norrebotn, fordom brukades: efter... Carls then nijondes, Swerikes, Göthes, Wändes... Konungs, nådige befalning... Stockholm... 1609.
  • Keyword/TitleHälsinge laghen, som öfwer alle Norlanden, thet är Sundhedhi, Mädelpada, Ångermanland och Norrebotn, fordom brukades: efter... Carls then nijondes, Swerikes, Göthes, Wändes... Konungs, nådige befalning... Stockholm... 1609.
  • NameUtgivare: : Jonas Bure
    Tryckare: : Anund Olofsson
  • Dating1609
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: fol.
  • Object isutställt