I. J. N. Tal, hållne före och vid hans kongl. höghet Sveriges och Norriges arf-furste prins Frans Gustaf Oscars, hertig af Upland, första nattvardsgång...
  • Keyword/TitleI. J. N. Tal, hållne före och vid hans kongl. höghet Sveriges och Norriges arf-furste prins Frans Gustaf Oscars, hertig af Upland, första nattvardsgång...
  • NameTryckare: Norstedts förlag
  • Dating1842
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt