K. Davidz Psaltare, medh små summarier... Stockholm. Tryckt hoos Ignatium Meurer, åhr 1654.(Kolofon:) Stockholm, tryckt aff Ignatio Meurer, medh eghen bekostnadt...
  • Keyword/TitleK. Davidz Psaltare, medh små summarier... Stockholm. Tryckt hoos Ignatium Meurer, åhr 1654.
    (Kolofon:) Stockholm, tryckt aff Ignatio Meurer, medh eghen bekostnadt...
  • NameFörläggare: : Ignatius Meurer
    Tryckare: : Ignatius Meurer
  • Dating1654
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt