Kongl. förkortnings comissionens project til hämmande af widlyftighet i utsöknings och rättegångsmål. Stockholm, tryckt uti historiographi regni tryckeri år 1755.
  • Keyword/TitleKongl. förkortnings comissionens project til hämmande af widlyftighet i utsöknings och rättegångsmål. Stockholm, tryckt uti historiographi regni tryckeri år 1755.
  • NameTryckare: Historiographi regni tryckeri
  • Dating1755
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt