Kongl. maij:ts nådige Instruction, hwareffter Kongl. Maj:ts tro män samtelige landshöfdingarne i riket, wid sine embetens förwaltande sig hörsammeligen hafwe at rätta. Gifwen och förbättrad i Stockholm wid Riksdagen. den 4 novemb. A:o 1734...Stockholm, Tr
  • Keyword/TitleKongl. maij:ts nådige Instruction, hwareffter Kongl. Maj:ts tro män samtelige landshöfdingarne i riket, wid sine embetens förwaltande sig hörsammeligen hafwe at rätta. Gifwen och förbättrad i Stockholm wid Riksdagen. den 4 novemb. A:o 1734...Stockholm, Tr
  • NameTryckare: : Johann Henrich Werner
  • Dating1734
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • Object isutställt