Kongl. Maj:ts försäkring, riksens ständers wahl-act, regerings-formen, riksdags besluten med flere acta publica hörande til Sweriges fundamental-lag... Stockholm, tryckt uti thet Kongl. Bok-Tryckeriet hos directeuren Pet. Momma. 1740.
  • Keyword/TitleKongl. Maj:ts försäkring, riksens ständers wahl-act, regerings-formen, riksdags besluten med flere acta publica hörande til Sweriges fundamental-lag... Stockholm, tryckt uti thet Kongl. Bok-Tryckeriet hos directeuren Pet. Momma. 1740.
  • NameTryckare: : Peter Petrus Momma
  • Dating1740
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt