Kongl. Maj:ts i nåder utgifne medicinal ordningar af trycket utgångne år 1699. Nu å nyo uplagde ... Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma. 1742.
  • Keyword/TitleKongl. Maj:ts i nåder utgifne medicinal ordningar af trycket utgångne år 1699. Nu å nyo uplagde ... Stockholm, tryckt uti kongl. tryckeriet hos directeuren Pet. Momma. 1742.
  • NameTryckare: : Peter Petrus Momma
  • Dating1742
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isinte utställt