Kongl. Maj:ts nådiga förordning och kungörelse om en mera allmän frihet uti spannmålshandelen inom riket. Gifwen Stockholms slott then 22 Martii 1775...Stockholm, 1775. Tryckt hos Henr. Fougt...
  • Keyword/TitleKongl. Maj:ts nådiga förordning och kungörelse om en mera allmän frihet uti spannmålshandelen inom riket. Gifwen Stockholms slott then 22 Martii 1775...Stockholm, 1775. Tryckt hos Henr. Fougt...
  • NameTryckare: : Henrik Fougt
  • Dating1775
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt