Kongl. Maj:ts nådiga förordning, rörande hwad i akttagas bör, wid inhemska fartygs...passerande förbi rikets... fästningar. Gifwen Stockholms slott then 18 December 1775...Stockholm 1775. Tryckt hos Henr. Fougt...
  • Keyword/TitleKongl. Maj:ts nådiga förordning, rörande hwad i akttagas bör, wid inhemska fartygs...passerande förbi rikets... fästningar. Gifwen Stockholms slott then 18 December 1775...Stockholm 1775. Tryckt hos Henr. Fougt...
  • NameTryckare: : Henrik Fougt
  • Dating1775
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt