Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående...fördelning af länen i Finland, så wäl som then i Wasa stad anlagde Kongl. hof-rätten, gifwen Tavastehus slott then 20 Junii 1775. Åbo, tryckt hos Joh. Christoph. Frenckell, 1775.
  • Keyword/TitleKongl. Maj:ts nådiga kungörelse, angående...fördelning af länen i Finland, så wäl som then i Wasa stad anlagde Kongl. hof-rätten, gifwen Tavastehus slott then 20 Junii 1775. Åbo, tryckt hos Joh. Christoph. Frenckell, 1775.
  • NameTryckare: : Johan Christopher Frenckell
  • Dating1775
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt