Kongl. Maj:ts nådiga kungörelse om inquarteringens utgörande i Stockholms stad. Gifwen Stockholms slott then 12 Januarii 1775...Stockholm, tryckt hos Henr. Fougt...
  • Keyword/TitleKongl. Maj:ts nådiga kungörelse om inquarteringens utgörande i Stockholms stad. Gifwen Stockholms slott then 12 Januarii 1775...Stockholm, tryckt hos Henr. Fougt...
  • NameTryckare: : Henrik Fougt
  • Dating1775
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt