Kongl. Maj:ts nådige förordning och reglemente, angående exercitierne för regimenterne til foth... Stockholm, uti det Kongl. boktryckeriet vplagt. Hos Joh. Henr. Werner, directeur öfwer alla boktryckerien i riket 1732.
  • Keyword/TitleKongl. Maj:ts nådige förordning och reglemente, angående exercitierne för regimenterne til foth... Stockholm, uti det Kongl. boktryckeriet vplagt. Hos Joh. Henr. Werner, directeur öfwer alla boktryckerien i riket 1732.
  • NameFörläggare: : Johann Henrich Werner
    Tryckare: Kungl. boktryckeriet
    Gravör: : Georg Biurman
  • Dating1732
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt