Kongl. Maj:ts nådige förordning och reglemente, angående exercitierne för regimenterne til foth. Stockholm i råd-cammaren den 10 Maji, anno 1731. Stockholm, uti det Kongl. boktryckeriet uplagt. Hos Joh. Henr. Werner, directeur öfwer alla boktryckerien i r
  • Keyword/TitleKongl. Maj:ts nådige förordning och reglemente, angående exercitierne för regimenterne til foth. Stockholm i råd-cammaren den 10 Maji, anno 1731. Stockholm, uti det Kongl. boktryckeriet uplagt. Hos Joh. Henr. Werner, directeur öfwer alla boktryckerien i r
  • NameFörläggare: : Johann Henrich Werner
    Tryckare: Kungl. boktryckeriet
    Gravör: : Georg Biurman
  • Dating1732
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt