Kongl. Maj:ts nådige förordning och reglemente angående exercitierne för regimenterne til foth. Stockholm i rådh-cammaren den 10 Maij anno 1731. Stockholm, uti thet kongl. tryckeriet å nyo uplagt hos directeuren Pet. Momma, 1740.
  • Keyword/TitleKongl. Maj:ts nådige förordning och reglemente angående exercitierne för regimenterne til foth. Stockholm i rådh-cammaren den 10 Maij anno 1731. Stockholm, uti thet kongl. tryckeriet å nyo uplagt hos directeuren Pet. Momma, 1740.
  • NameTryckare: : Peter Petrus Momma
  • Dating1740
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt