Kongl. maj:ts nådige förordning och reglemente för regementerne til fot, angående så wäl exercitier, evolutioner, chargeringar; som ock, på hwad sätt tiensten i garnizoner samt i fält, skal förrättas. Stockholm i råd-cammaren den 10. sept. 1751. Cum grati
  • Keyword/TitleKongl. maj:ts nådige förordning och reglemente för regementerne til fot, angående så wäl exercitier, evolutioner, chargeringar; som ock, på hwad sätt tiensten i garnizoner samt i fält, skal förrättas. Stockholm i råd-cammaren den 10. sept. 1751. Cum grati
  • NameTryckare: : Peter Petrus Momma
  • Dating1751
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt