Kongl. Maj:ts Nådige Instruction, Hwarefter så wäl Landt-Mätare i gemeen, Som hwar och en i synnerhet uti sine Tienster hafwa sig at Regulera och rätta. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 20. Aprilis 1725...Stockholm,...Hos Johan Henr. Werner...
  • Keyword/TitleKongl. Maj:ts Nådige Instruction, Hwarefter så wäl Landt-Mätare i gemeen, Som hwar och en i synnerhet uti sine Tienster hafwa sig at Regulera och rätta. Gifwen Stockholm i Råd-Cammaren den 20. Aprilis 1725...Stockholm,...Hos Johan Henr. Werner...
  • NameTryckare: : Johann Henrich Werner
  • Dating1725
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt