Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii öfwer arméens rättegångs ärender. Dom, emellan Krigs-fiscalen...Abraham Wallenquist...samt Baron Berndt Johan Hastfer...utfärdad i Stockholm å Fredricshof den 19 april 1790. Stockholm, tryckt i Kongl. Tryckeriet.
  • Keyword/TitleKongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii öfwer arméens rättegångs ärender. Dom, emellan Krigs-fiscalen...Abraham Wallenquist...samt Baron Berndt Johan Hastfer...utfärdad i Stockholm å Fredricshof den 19 april 1790. Stockholm, tryckt i Kongl. Tryckeriet.
  • NameTryckare: Kungl. tryckeriet
  • Dating1790
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt