Kongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii öfwer arméens rättegångs-ärender. Dom, emellan krigs-fiscalen högaktad Abraham Wallenquist på embetets wägnar...samt...Chefs och Officerare wid finska arméen...Utfärdad i stockholm å Fredricshof den 19 april 1790. S
  • Keyword/TitleKongl. Maj:ts och Rikets Krigs-Collegii öfwer arméens rättegångs-ärender. Dom, emellan krigs-fiscalen högaktad Abraham Wallenquist på embetets wägnar...samt...Chefs och Officerare wid finska arméen...Utfärdad i stockholm å Fredricshof den 19 april 1790. S
  • NameTryckare: Kungl. tryckeriet
  • Dating1790
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt