Kongl. Maj:ts och rikets Swea hof-rätts protocoller uti undersökningsmålet, rörande det, å...Gustaf den III:die... föröfwade mord...Hållne i Stockholm år 1792. Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg.
  • Keyword/TitleKongl. Maj:ts och rikets Swea hof-rätts protocoller uti undersökningsmålet, rörande det, å...Gustaf den III:die... föröfwade mord...Hållne i Stockholm år 1792. Stockholm, tryckt hos Anders Zetterberg.
  • NameMedförfattare: Gustav III av Sverige
    Tryckare: : Anders Zetterberg
  • Dating1792
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt