Kongl. maj:ts och Riksens Cammar-Collegii Instruction Hwar efter Samtelige Landtmätarne i Riket, med justeringen af Måhl, Mått och Wigt sig skola rätta, af Hans Kongl. Maj:t i Nåder faststäld och approberad den 16. februarii 1736...Stockholm uti thet Kong
  • Keyword/TitleKongl. maj:ts och Riksens Cammar-Collegii Instruction Hwar efter Samtelige Landtmätarne i Riket, med justeringen af Måhl, Mått och Wigt sig skola rätta, af Hans Kongl. Maj:t i Nåder faststäld och approberad den 16. februarii 1736...Stockholm uti thet Kong
  • NameTryckare: Johann Henrich Werners änka
  • Dating1736
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt