Kongl. maj:ts och riksens ständers faststälde answarighets-lag för stats-rådets ledamöter, föredragande, och konungens rådgifware i commando-mål. Gifwen på Stockholms slott å rikssalen den 10 febr. 1810. Cum gratia & privilegio s:ae r:ae maj:tis. Stockhol
  • Keyword/TitleKongl. maj:ts och riksens ständers faststälde answarighets-lag för stats-rådets ledamöter, föredragande, och konungens rådgifware i commando-mål. Gifwen på Stockholms slott å rikssalen den 10 febr. 1810. Cum gratia & privilegio s:ae r:ae maj:tis. Stockhol
  • NameTryckare: Kungl. tryckeriet
  • Dating1810
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt