Kongl. maj:ts och riksens ständers faststälde regerings-form; dat. Stockholm den 6 junii 1809. Med de sedermera af konungen och riksens ständer antagne förändringar. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1818.
  • Keyword/TitleKongl. maj:ts och riksens ständers faststälde regerings-form; dat. Stockholm den 6 junii 1809. Med de sedermera af konungen och riksens ständer antagne förändringar. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 1818.
  • NameTryckare: Kungliga tryckeriet
  • Dating1818
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt