Kongl. maj:ts och riksens ständers faststälde tryckfrihets-förordning; dat. Örebro den 16 julii 1812. Med de sedermera af konungen och riksens ständer antagne förändringar. Cum gratia & privilegio s:ae r:ae maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet,
  • Keyword/TitleKongl. maj:ts och riksens ständers faststälde tryckfrihets-förordning; dat. Örebro den 16 julii 1812. Med de sedermera af konungen och riksens ständer antagne förändringar. Cum gratia & privilegio s:ae r:ae maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet,
  • NameTryckare: Kungliga tryckeriet
  • Dating1818
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt