Kongl maj:ts och riksens ständers fastställde riksdags-ordning; dat. Stockholm den 10 februarii 1810. Med de sedermera af konungen och riksens ständer antagne förändringar. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 18
  • Keyword/TitleKongl maj:ts och riksens ständers fastställde riksdags-ordning; dat. Stockholm den 10 februarii 1810. Med de sedermera af konungen och riksens ständer antagne förändringar. Cum gratia & privilegio s:æ r:æ maj:tis. Stockholm, tryckt i kongl. tryckeriet, 18
  • NameTryckare: Kungliga tryckeriet
  • Dating1815
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt