Kongl. May.ts resolution, öfwer någre angelägne ährender, angående reductions wärcket och Kongl. May:tz och dess cronos godz... Gifwen Stockholm, den 23. Junii åhr 1688... Stockholm, tryckt hoos Niclas Wankijff, Kongl. Booktryckiare.
  • Keyword/TitleKongl. May.ts resolution, öfwer någre angelägne ährender, angående reductions wärcket och Kongl. May:tz och dess cronos godz... Gifwen Stockholm, den 23. Junii åhr 1688... Stockholm, tryckt hoos Niclas Wankijff, Kongl. Booktryckiare.
  • NameMedförfattare: Reduktionen
    Tryckare: : Niklas Wankijf
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt