Kongl. May:tz nådige Instruction För Häradzfougderne wid deras Tiensters och Embetens Förrättningar. Gifwen Stockholm den 9 octobris, åhr 1688...Stockholm Tryckt hoss Niclas Wankijff...
  • Keyword/TitleKongl. May:tz nådige Instruction För Häradzfougderne wid deras Tiensters och Embetens Förrättningar. Gifwen Stockholm den 9 octobris, åhr 1688...Stockholm Tryckt hoss Niclas Wankijff...
  • NameTryckare: : Niclas Wankijff
  • Dating1688
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt