Kongl. May:tz nådige Instruction För Landz-Bookhållarne wid deras Tiensters och Embetens Förrättningar. Gifwen Stockholm den 28 may åhr 1688 ... Stockholm tryckt hoos Niclas Wankijff, kongl. booktryckare.
  • Keyword/TitleKongl. May:tz nådige Instruction För Landz-Bookhållarne wid deras Tiensters och Embetens Förrättningar. Gifwen Stockholm den 28 may åhr 1688 ... Stockholm tryckt hoos Niclas Wankijff, kongl. booktryckare.
  • NameTryckare: : Niclas Wankijff
  • Dating1688
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt