Kongl. may.tz resolution, öfwer någre anlägne ährender, angående reductions wärket och Kongl. May:tz och desz cronos godz... Gifwen Stockholm den 23 junii åhr 1688... Stockholm, tryckt hoos Niclas Wankijff, kongl. booktryckiare.
  • Keyword/TitleKongl. may.tz resolution, öfwer någre anlägne ährender, angående reductions wärket och Kongl. May:tz och desz cronos godz... Gifwen Stockholm den 23 junii åhr 1688... Stockholm, tryckt hoos Niclas Wankijff, kongl. booktryckiare.
  • NameTryckare: : Niclas Wankijff
  • Dating1688
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt