Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner. Angående I Executions wärcket, och des befordran. II. Dueller och slagzmåhl, och hwilka som wederlijkar böre ansees. III. Öfwerwåld, otijdigheter och slagzmåhl sampt wackternes Embete och beskydd. IV. S
  • Keyword/TitleKongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner. Angående I Executions wärcket, och des befordran. II. Dueller och slagzmåhl, och hwilka som wederlijkar böre ansees. III. Öfwerwåld, otijdigheter och slagzmåhl sampt wackternes Embete och beskydd. IV. S
  • NameFEL
  • Dating1696
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt