Kongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner, ifrån åhr 1528. in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender... Stockholm, tryckt med egen bekostnad af Johann Henrich Werner kongl. may:tz så ock Upsala acad. boktryckiare, åhr 1706.
 • Keyword/TitleKongl. stadgar, förordningar, bref och resolutioner, ifrån åhr 1528. in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender... Stockholm, tryckt med egen bekostnad af Johann Henrich Werner kongl. may:tz så ock Upsala acad. boktryckiare, åhr 1706.
 • NameKonstnär: : I v d Aveelen
  Utgivare: : Joh. Schmedeman
  Förläggare: : Johann Henrich Werner
  Tryckare: : Johann Henrich Werner
  Gravör: : I v d Aveelen
 • Dating1706
 • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
 • DimensionsArkets vikning: 4:o
 • Object isinte utställt