Kongl. stadgar, förordningar, privilegier och resolutioner, angående justitien och hushållningen wid bergverken och bruken... igenom trycket utgifne år 1736. Stockholm, tryckt hos Benj. Gottl. Schneider.
  • Keyword/TitleKongl. stadgar, förordningar, privilegier och resolutioner, angående justitien och hushållningen wid bergverken och bruken... igenom trycket utgifne år 1736. Stockholm, tryckt hos Benj. Gottl. Schneider.
  • NameMedförfattare: Bergs-Kollegium
    Tryckare: : Benjamin Gottlieb Schneider
    Gravör: : Iacob Folkema
  • Dating1736
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt