Kongl.Majts och Riksens ständers faststälde successions-ordning, hvarefter... Prins Johan Baptist Julii af Ponto Corvo manliga bröstarfvingar skola äga rätt til den Kongl.Svenska thronen, samt at Svea Rikes styrelse tilträda; Daterad Örebro den 26 septemb
  • Keyword/TitleKongl.Majts och Riksens ständers faststälde successions-ordning, hvarefter... Prins Johan Baptist Julii af Ponto Corvo manliga bröstarfvingar skola äga rätt til den Kongl.Svenska thronen, samt at Svea Rikes styrelse tilträda; Daterad Örebro den 26 septemb
  • NameTryckare: Kungl. tryckeriet
  • Dating1810
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 8:o
  • Object isutställt