Kort berättelse om den action som är förelupen emellan wår och de danskas örlougs-flotta under Pert den 28 julii sidstledne. Stockholm, hos Joh. H. Werner, ... boktr. 1715.
  • Keyword/TitleKort berättelse om den action som är förelupen emellan wår och de danskas örlougs-flotta under Pert den 28 julii sidstledne. Stockholm, hos Joh. H. Werner, ... boktr. 1715.
  • NameTryckare: : Johann Henrich Werner
  • Dating1715
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt