Kort Berättelse Om den Stormächtigste och uti Åminnelse Glorwyrdigste Konungs Konu[n]g Carl Den Elloftes Sweriges, Giötes och Wändes Konungz &c. &c. &c. Begrafning, Som skedde i Stockholm och Ridderholms Kyrkian den 24 Novembris Åhr 1697. Stockholm, Tryck
  • Keyword/TitleKort Berättelse Om den Stormächtigste och uti Åminnelse Glorwyrdigste Konungs Konu[n]g Carl Den Elloftes Sweriges, Giötes och Wändes Konungz &c. &c. &c. Begrafning, Som skedde i Stockholm och Ridderholms Kyrkian den 24 Novembris Åhr 1697. Stockholm, Tryck
  • NameOmskriven: Karl XI av Sverige
    Tryckare: Wankijfs änka
  • Dating1697
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isinte utställt