Kort berättelse, om det fächtande som är förelupit den 3/13. februarij widh Polangen, emellan ett ifrån gref Leijonhufwudz armee ... och ett starckt partie af ryszar och littouer, under den ryska öfwerstens Iwan Stephan Gagoron Morbruns anförande ...
  • Keyword/TitleKort berättelse, om det fächtande som är förelupit den 3/13. februarij widh Polangen, emellan ett ifrån gref Leijonhufwudz armee ... och ett starckt partie af ryszar och littouer, under den ryska öfwerstens Iwan Stephan Gagoron Morbruns anförande ...
  • NameFEL
  • Dating1705
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt