Kort berättelse om then härliga seger och framgång hwarmed Gud ... Hans Kongl. May:tz til Swerige wapen ... emot konungens i Polen sachsiska armee ... hafwer behagat wälsigna. Riga den 9. julii, anno 1701. Stockholm, tryckt uti kongl. booktr. hoos sal. Wa
  • Keyword/TitleKort berättelse om then härliga seger och framgång hwarmed Gud ... Hans Kongl. May:tz til Swerige wapen ... emot konungens i Polen sachsiska armee ... hafwer behagat wälsigna. Riga den 9. julii, anno 1701. Stockholm, tryckt uti kongl. booktr. hoos sal. Wa
  • NameTryckare: Wankijfs änka
  • Dating1701
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt