Kort beskrifwelse huruledes Staden Riga uti Lifland uthaff storfursten i Muskow Alexei Michailovvitz hafwer emoot den för thetta slutne ewige freden medh glorwördigst i åminnelse hs. kongl. mayst. Gustavo Adolpho gudi stee loff förgäfwes warit belägrat oc
  • Keyword/TitleKort beskrifwelse huruledes Staden Riga uti Lifland uthaff storfursten i Muskow Alexei Michailovvitz hafwer emoot den för thetta slutne ewige freden medh glorwördigst i åminnelse hs. kongl. mayst. Gustavo Adolpho gudi stee loff förgäfwes warit belägrat oc
  • NameFEL
  • Dating1656
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt