Kort doch sanfärdig berättelse om det som ärförelupit, då Kongl. Maytt. af Swerige med een dehl af des armeé den 9. julii 1701. passerade Düna strömmen, ... Tryckt i Riga af kongl. booktryckaren, Johann Georg Wilcken.
  • Keyword/TitleKort doch sanfärdig berättelse om det som ärförelupit, då Kongl. Maytt. af Swerige med een dehl af des armeé den 9. julii 1701. passerade Düna strömmen, ... Tryckt i Riga af kongl. booktryckaren, Johann Georg Wilcken.
  • NameTryckare: : Johann Georg Wilcke
  • Dating1701
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • Object isutställt