Kort Extract aff dee hufwud-orsaker, som kongl. m:tt wår allernådigste konung och herre, oomgängeligen bewekt och necessiterat hafwe, at ikläda sigh åter å nyo wapnen emot Danmarck. Tryckt i Stockholm, hoos Henrich Keyser, ... 1658
  • Nyckelord/TitelKort Extract aff dee hufwud-orsaker, som kongl. m:tt wår allernådigste konung och herre, oomgängeligen bewekt och necessiterat hafwe, at ikläda sigh åter å nyo wapnen emot Danmarck. Tryckt i Stockholm, hoos Henrich Keyser, ... 1658
  • NamnTryckare: : Henrik Keyser
  • Datering1658
  • SamlingSkoklosters slotts boksamling
Grunddata
Beskrivning
  • DimensionerArkets vikning: 4:o
  • Föremålet ärutställt